Laatste nieuws

maandag 25 februari 2019
Solisten GSF 2019

maandag 4 februari 2019
60 deelnemers Gouden Spiker Festival 2019

Snel naar

woensdag 27 maart 2019
» Tijdschema

woensdag 20 maart 2019
» Slagwerklijst 2019

maandag 1 oktober 2018
» Wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement

maandag 1 oktober 2018

Wedstrijdreglement Gouden Spiker Festival 2019
(vastgesteld in september 2014)

Artikel 1 – Organisatie
De organisatie van het Gouden Spiker Festival is in handen van Stichting Culturele Activiteiten Opsterland, hierna genoemd SCAO. SCAO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, 41005430.

Artikel 2 – Deelname
Festival Divisie:
Voor 1 februari 2019 dienen de orkesten het inschrijfformulier in te sturen. Ook dient binnen 4 weken na inschrijving het verschuldigde inschrijfgeld overgemaakt te zijn op bankrekening IBAN NL71RABO 0305155539  ten name van SCAO. Het inschrijfgeld voor de Festival divisie is € 60,00 en € 3,00 per deelnemer voor een deelnemerskaart. Het orkest is zeker van deelname na het betalen van het inschrijfgeld.

5e / 4e / 3e Divisie:
Voor 1 februari 2019 dienen de orkesten het inschrijfformulier in te sturen. Ook dient binnen 4 weken na inschrijving het verschuldigde inschrijfgeld overgemaakt te zijn op bankrekening IBAN NL71RABO 0305155539 ten name van SCAO. Het inschrijfgeld voor 5e, 4e en 3e divisie is € 170,- inclusief deelnemerskaarten voor het gehele orkest. Het orkest is zeker van deelname na het betalen van het inschrijfgeld.

Artikel 3 – Verdeling divisies
De inschrijving moet overeenkomen met de divisie waarin de muziekvereniging is ingeschreven bij één van de landelijke muziekbonden. Er zijn vier divisies waarin men kan uitkomen:

• Festival divisie (staat los van de status bij de landelijke muziekbonden)
• 5e divisie
• 4e divisie
• 3e divisie

Artikel 4 – Repertoire en partituren
Festival Divisie:
De orkesten in de Festival Divisie mogen zelf een concertprogramma samen stellen van maximaal 20 minuten. De partituren van alle werken dienen, ten behoeve van de juryleden en eventuele geluidsopnamen, in tweevoud ingeleverd worden bij de kassa tijdens het festival. Na de uitslag kunt u de partituren en het juryrapport afhalen bij de organisatie.

5e / 4e / 3e Divisie:
Alle 5e , 4e en 3e divisie orkesten dienen een kort concertprogramma (maximaal 25 voor 5e divisie en maximaal 30 minuten voor 4e en 3e divisie inclusief op- en af) van vier composities samen te stellen, bestaande uit de volgende onderdelen: 

• Mars
• Koraalmatig werk
• Solistisch werk (mag ook van meerdere solisten zijn)
• Verplicht werk
Het verplichte werk wordt door de organisatie gepubliceerd in de media en op de eigen website www.goudenspikerfestival.nl.

De partituren van alle werken dienen, ten behoeve van de juryleden en eventuele geluidsopnamen, in drievoud worden ingeleverd bij de kassa tijdens het festival. De partituren van de verplichte werken worden beschikbaar gesteld door de organisatie. Na de uitslag kunt u de partituren en het juryrapport afhalen bij de organisatie.

Artikel 5 – Loting
De volgorde van optreden wordt in elke divisie bepaald door een loting. Iedere deelnemer krijgt van de organisatie schriftelijk bericht over het tijdstip van loting. Van ieder orkest dient één vertegenwoordiger aanwezig te zijn bij de loting. Verzoeken voor aanvang van het festival om op een bepaald tijdstip te willen optreden, worden door de organisatie niet in behandeling genomen. De loting bepaalt het definitieve tijdstip van optreden van elk orkest. Na de loting kan er onderling niet meer worden geruild!

Artikel 6 – Jurering
Festival Divisie:
Een vakkundig (ongeblindeerde) jury, bestaande uit één persoon, beoordeelt de muzikale prestaties. Hiervan wordt een juryverslag geschreven die iedere deelnemer naar de prijsuitreiking ontvangt van de organisatie.

5e / 4e / 3e Divisie:
Een vakkundige (geblindeerde) jury bestaande uit twee personen, beoordeelt de muzikale prestaties. Hiervan wordt een juryverslag geschreven die iedere deelnemer na de prijsuitreiking ontvangt van de organisatie.

Artikel 7 – Prijzen
Festival Divisie:
De prijzen worden toegekend door de jury. Tijdens het festival worden geen punten bekend gemaakt. Er wordt een eerste, tweede en derde plaats bekend gemaakt tijdens het festival op basis van het totaalprogramma dat de deelnemers in deze divisie ten gehore gebracht wordt.

5e / 4e / 3e Divisie:
De prijzen worden toegekend door de jury. Tijdens het festival worden geen punten bekend gemaakt, alleen de winnaars van de trofeeën. Er zijn op de volgende onderdelen van het concertprogramma prijzen te winnen:

• Verplicht werk (eerste, tweede, derde plaats)
• Solistisch werk (eerste, tweede, derde plaats)
• Totaal programma (Gouden, Sulveren, Brûnzen Spiker Trofee)

Artikel 8 – Slagwerkinstrumentarium
De organisatie stelt voor iedere deelnemer kosteloos slagwerkinstrumentarium beschikbaar. Het is noodzakelijk het kleinere slagwerk (tamboerijn, triangel, enz) zelf mee te nemen. De deelnemers worden voorafgaand aan het Gouden Spiker Festival op de hoogte gesteld van het beschikbare slagwerk via de website www.goudenspikerfestival.nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende orkesten, musici en bezoekers van het Gouden Spiker Festival.

Artikel 10 – Privacy policy
Onze privacy policy treft u hier aan.

Artikel 11 – Audiovisuele opnamen
Deelnemende orkesten kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte foto’s of eventueel gemaakte audio-, CD- of DVD opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens het Gouden Spiker Festival.

Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt die worden ingezet voor PR-doeleinden. Bezwaar tegen publicatie van deze foto’s door de organisatie van het GSF kan, vooraf, aangegeven worden door het sturen van een mail naar: info@goudenspikerfestival.nl.

Artikel 12 – Terugbetaling inschrijfgelden
Bij het betalen van het inschrijfgeld is er sprake van een definitieve opgave aan het festival. Wanneer de deelname wordt ingetrokken na het verstrijken van de inschrijftermijn, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit i.v.m. gemaakte kosten voor het festival. In geval van calamiteiten, beoordeeld door de organisatie, kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 13 – Bijzondere omstandigheden 
In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor van dit wedstrijdreglement af te wijken.

Wat is het Gouden Spiker Festival?

Gouden Spiker FestivalIn het hele land wordt een hoop aandacht geschonken aan blaasmuziek in al haar facetten. Alleen worden de festivals, ...

Algemene informatie

Onderstaand vindt u algemene informatie over het Gouden Spiker Festival. LocatieHet Gouden Spiker Festival wordt georganiseerd in MFC "De ...

5e/4e/3e Divisie

Concertprogramma 5e/4e/3e DivisieAlle orkesten dienen een kort concertprogramma van vier composities samen te stellen. Hierin zijn de ...

Festival Divisie

Concertprogramma Festival DivisieIedere deelnemer in de Festival Divisie mag een vrij programma spelen van maximaal 20 minuten. In verband ...