Snel naar

 

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Culturele Activiteiten Opsterland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Culturele Activiteiten Opsterland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Culturele Activiteiten Opsterland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden/leveranciers afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Stichting Culturele Activiteiten Opsterland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.